Miesięcznik

Życie Weterynaryjne

Życie Weterynaryjne

O czasopiśmie

Życie Weterynaryjne” jest miesięcznikiem wydawanym przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną . Czasopismo zostało założone w 1926 roku. Nakład czasopisma wynosi 19 500 egzemplarzy. Otrzymują je wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego. „Życie Weterynaryjne” to:

Czasopismo społeczno-zawodowe lekarzy weterynarii
Periodyk naukowo-praktyczny

Pierwsza z funkcji jest realizowana przez informowanie o bieżącej działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz izb lekarsko-weterynaryjnych, a także publikacje artykułów na tematy społeczno zawodowe i dotyczące historii weterynarii.

Charakter naukowo-praktyczny czasopisma wyraża się w publikowaniu prac poglądowych dotyczących medycyny weterynaryjnej, prac kliniczno-kazuistycznych i opracowań na temat leków. Artykuły z tego zakresu są recenzowane.

Wydawanie czasopisma powierzone jest Komitetowi Redakcyjnemu, którym kieruje Redaktor Naczelny.

Redaktor Naczelny odpowiada za całokształt działalności redakcyjno-wydawniczej, reprezentowanie czasopisma na zewnątrz, utrzymanie charakteru i poziomu merytorycznego publikacji oraz przestrzeganie limitów finansowych ustalonych w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Rada Programowa „Życia Weterynaryjnego” ocenia okresowo poziom i tematykę publikowanych artykułów.

„Życie Weterynaryjne” jest indeksowane w bazach Index Copernicus International oraz ICI Journals Master List, Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI).

 

Życie Weterynaryjne

Rocznik 99 - rok 2024

Życie Weterynaryjne

Rocznik 98 - rok 2023

Życie Weterynaryjne

Rocznik 97 - rok 2022

Życie Weterynaryjne

Rocznik 96 - rok 2021

Życie Weterynaryjne

Rocznik 95 - rok 2020

Życie Weterynaryjne

Rocznik 94 - rok 2019

Życie Weterynaryjne

Rocznik 93 - rok 2018

Życie Weterynaryjne

Rocznik 92 - rok 2017

Życie Weterynaryjne

Rocznik 91 - rok 2016

Życie Weterynaryjne

Rocznik 90 - rok 2015

Życie Weterynaryjne

Rocznik 89 - rok 2014

Życie Weterynaryjne

Rocznik 88 - rok 2013

Życie Weterynaryjne

Rocznik 87 - rok 2012

Życie Weterynaryjne

Rocznik 86 - rok 2011

Życie Weterynaryjne

Rocznik 85 - rok 2010

Życie Weterynaryjne

Rocznik 84 - rok 2009

Życie Weterynaryjne

Rocznik 83 - rok 2008

Życie Weterynaryjne

Rocznik 82 - rok 2007

Życie Weterynaryjne

Rocznik 81 - rok 2006

Życie Weterynaryjne

Rocznik 80 - rok 2005

Życie Weterynaryjne

Rocznik 79 - rok 2004

Sprawdź najnowsze wydanie

Życia Weterynaryjnego