Życie Weterynaryjne

Wymagania redakcyjne

Podstawowe wymagania redakcyjne dotyczace sposobu przygotowania materiałów

 • Artykuł nie powinien przekraczać 12 stron standardowego maszynopisu ( Times New Roman, czcionka 12, odstęp 1,5).
 • Wykaz piśmiennictwa: w naszym czasopiśmie jest układany w kolejności cytowania w tekście, a nie w porządku alfabetycznym nazwisk autorów.
 • W tekście podawane są jedynie numery pozycji piśmiennictwa, a nie nazwiska autorów.
 • Sposób zapisu piśmiennictwa jest następujący:
  • Castagna C. D., Peixoto C.H., Bortolozzo F.P., Wentz I., Neto G.B., Ruschel F.: Ovarian cysts and their consequences on the reproductive performance  of swine herds. Anim. Reprod. Sci. 2004,81,115–123.
 • Należy podać wszystkich autorów, kropki po inicjałach autorów, dwukropek przed tytułem artykułu; skrót tytułu czasopisma (kropki w skrócie tytułu, zapisanego kursywą); tom – boldem; strony od – do, kropka na końcu.
 • Tabele i ryciny powinny być wyłączone z tekstu.
 • Oddzielnie powinny być dołączone podpisy pod ryciny. Tabele i wykresy powinny być zapisane jako pliki doc, a zdjęcia w jpeg.
 • W tekście w odpowiednich miejscach powinny się znaleźć odwołania do rycin, np.: ryc.1.
 • Potrzebne jest streszczenie po angielsku.
 • Artykuły przed zakwalifikowaniem do druku są recenzowane.

Gotowe materiały proszę przesłać mailem pod adres: antoni_schollenberger@sggw.pl