Życie Weterynaryjne

Kontakt

Adres Redakcji

Al. Przyjaciół 1
00–565 Warszawa

tel.: (0 22) 622 09 55 (red.)
tel. kom.: (0) 502 263 799 (red.)
e-mail: zyciewet@vetpol.org.pl

Redaktor naczelny

Antoni Schollenberger
tel. (0 22) 593 60 69
e-mail: antoni_schollenberger@sggw.pl

Redakcja techniczna i korekta:

Tomasz Kuc

Łamanie:

Joanna Czarnecka

Druk i oprawa:

MDruk