Życie Weterynaryjne

Recenzenci

Sprawdź listę recenzentów

 

 • Prof. dr hab. Maciej Gajęcki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. Marek Galanty (SGGW, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński (SGGW, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Roman Lechowski (SGGW, Warszawa)
 • Dr hab. Andrzej Max (SGGW, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Zenon Minta (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Jacek Osek (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie)
 • Doc dr hab. Jerzy Rola ((Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Piotr Silmanowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk (SGGW, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
 • Prof. dr hab. Anna Winnicka (SGGW, Warszawa)