Życie Weterynaryjne

Komitet Redakcyjny

Antoni
Schollenberger

Redaktor naczelny

Iwona
Pycia-Kowalczyk

Sekretarz redakcji

Witold
Katner

Rzecznik prasowy

Joanna
Czarnecka

Redakcja techniczna